S chybami a vírou apoštola Petra

Apoštola Petra zná z Bible spousta lidí. Byl to přece jeden z Dvanácti. Člověk, který žil v době Ježíše a neznal ho jen z vyprávění. Člověk, který s ním mluvil a byl mu stále nablízku. Ale Petrův život nebyl jednoduchý. Měl před sebou velký cíl. Měl se stát skálou, na které bude vybudována církev

Petr byl rybář. Nebyl žádným zkušeným vůdcem, na moři strávil mnoho dní bez lidí. Ježíš si ho vybral jako svého apoštola a on ho následoval. Z evangelií můžeme odhadnout povahu Petra. Byl impulsivní, ovládaný emocemi, měl tendenci dříve mluvit než myslet, dělal zbrklá rozhodnutí, mnohým věcem, které Ježíš řekl, nerozuměl. Ale vždy Ježíši důvěřoval, následoval ho kdykoli to bylo možné. Čas, který strávil Petr po Ježíšově boku, ho mnohé naučil a připravil na budoucnost.

Zkusme si porovnat náš život s životem Petra. I my jsme v životě byli často impulsivní, naše jednání a rozhodnutí nebyla vždy správná. Je ale naše víra stejně pevná jako ta Petrova? Když bychom byli na rozbouřeném moři, dokázali bychom vyskočit z lodi a kráčet bez obav k Ježíšovi (Matouš 14, 26-27)? A nemusíme v tomto textu hledat žádné metonymie. Upřímná odpověď nám ukáže, jak velkou máme víru. Pokud si myslíš, že tvá víra je malá, že bys ze své „bezpečné“ lodi vůbec nevyšel, podívej se v Bibli dál. I Petr v jeden okamžik zaváhal a začal se topit. A Ježíš ho zachránil. Modli se, modli se o posílení tvé víry a Ježíš udělá to stejné, co s Petrem, i s tebou.

Petr svým impulsivním jednáním do Bible přináší mnoho odpovědí na jeho různé otázky. A Ježíš mu vždy odpověděl tak, aby mu Petr rozuměl. Petr se nebál ptát se na skutečnosti, které mu nebyly jasné. Žádal, aby Ježíš vysvětloval podobenství. Protože odpovědi a vysvětlení ho posouvaly dál. Jeho víra sílila a upevňovala se. A Ježíš byl trpělivý a vše vysvětlil. Petrovi nevadilo, jak bude se svými dotazy vypadat před ostatními učedníky. Odpověď Ježíše, jeho vysvětlení bylo pro Petra velice důležité. A tak se neustále vyptával a nevzdával to.

V průběhu našeho křesťanského života se dostaneme do různých situací, kdy potřebujeme znát odpověď na otázku. Vezměme si příklad z Petra. Neutíkejme před naším dotazem, protože pokud cítíme, že potřebujeme znát odpověď, musíme ji hledat. Neodkládejme naši otázku někam do šuplíku s tím, že „potom“ se to nějak vyřeší, aniž bychom měli snahu ten šuplík vůbec někdy znovu otevřít. Nevzdávejme se. Když něčemu nerozumím, zeptám se. A někdy není vhodný čas, abys odpověď dostal, protože tvá otázka je natolik komplikovaná, že k nalezení odpovědi je třeba, abys učinil ještě nějaké kroky. Ale žádejme Ducha Svatého, aby nám ukázal odpověď na naši otázku. A pak nalezneme odpovědi i na spoustu dalších otázek, které ve své mysli máme. Stejně jako Petr.

Je lepší se ptát a hledat odpověď než nechat svou víru utichnout a spokojit se s tím, že odpověď není nebo neexistuje. Ke každé otázce existuje odpověď.

Otázky na tento týden

Co ti brání, abys opustil svou „bezpečnou“ loď a vydal se přes rozbouřené moře za Ježíšem? Pokud máš strach, modlíš se za odvahu? Jak hledáš odpovědi na své otázky? Nejsi v hledání svých otázek příliš lenivý?

Výzva na tento týden

Přečti si úryvky evangelia, kde vystupuje Petr, zkus si představit sebe na jeho místě a přemýšlej, jak bys v dané situaci jednal

Přesunout se na začátek