Žehnání domů

V poslední době přibylo žádostí a to nejen od praktikujících věřících, dokonce i od lidí nevěřících o požehnání jejich příbytku kvůli zvláštním a negativním okolnostem jejich života, které vnímají ve svých domácnostech.

Žehnání domu je svátostina. Nejedná se tedy o magický úkon (není to nějaké středověké zaříkávání), ale účinná Boží milost, která se projeví natolik, nakolik se s ní bude spolupracovat. Je-li to možné, je vhodné obnovovat žehnání domu jedenkrát ročně.

Tuto nabídku bychom chtěli realizovat postupně v našich obcích. Případní zájemci o požehnání domu se mohou nahlásit do 11. ledna v Brankovicích na faře a v lékárně, v Malínkách u pana Ing. Jiřího Bartošíka, v Nemochovicích a Hvězdlicích na obecním úřadě a ve Chvalkovicích v kostele a u pana Jiřího Štukavce.

Přesunout se na začátek