Pouť Cyrilometodějské dotyky a inspirace

Pouť farností

Brankovice, Dobročkovice, Hvězdlice,

Chvalkovice, Milonice a Nemotice

za oživení víry v našich farnostech

Cyrilometodějské dotyky a inspirace

neděle 16. června 2013

8:30 Velehrad /poutní areál/

  • možnost prohlídky baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s průvodcem (skupinové vstupné-dospělí 50,- Kč; důchodci, studenti a děti 30,-Kč)
  • nebo individuální prohlídka poutního areálu

10:00 Velehrad /bazilika/

  • mše svatá

11:15 Modrá /kostel sv. Jana/

  • prohlídka repliky kostela z 9.století

12:30 Uherské Hradiště /město/

  • možnost oběda

14:30 Uherské Hradiště /Sady /

  • návštěva archeologického naleziště, zřejmě původního místa velkomoravského Veligradu

16:00 Hradisko sv. Klimenta

  • pobožnost ke cti sv. Cyrila a Metoděje (z parkoviště asi 2km pěší chůze, dále možnost procházky v okolních lesích nebo lze zůstat v autobusu)

Čas ranního odjezdu autobusu bude stanoven podle počtu přihlášených.

V případě nepříznivého počasí bude program upraven, změna bude provedena po mši svaté na Velehradě.

Cena autobusové dopravy je 110,- Kč.

Přihlašujte se závazně v kostelích našich farností

nejpozději do neděle 26. května 2013.

Přesunout se na začátek