Duchovní obnova: Okultismus a my

Římskokatolická farnost Brankovice vás zve na Duchovní obnovu

Okultismus a my

Obnovu povede

P. Mgr.Ing. Adolf Jiří Pleskač

řeckokatolický kněz, administrátor farnosti Otrokovice

Koná se v sobotu 23. března 2013 od 16 hodin na faře v Brankovicích.

Program:

16:00 Přednáška s přestávkou na malé občerstvení

18:00 Křížová cesta a příležitost k svátosti smíření

18:30 Mše svatá

Přesunout se na začátek