Farnost Nemochovice

Hodová mše v Nemochovicích

Dne 4. května si připomínáme den úmrtí sv. Floriána, patrona všech hasičů, ochránce proti suchu, povodním a neúrodě. Žil v době pronásledování křesťanů, stal se důstojníkem římské armády. Uvězněné křesťany chtěl zachránit, ale za to se dostal k soudu a byl odsouzen k trestu smrti pro své vyznání. Právě v Nemochovicích je kostel zasvěcený sv. […]

Přesunout se na začátek