Vyprošení Božího slova na rok 2023

Neděle Božího slova byla stanovena na přání papeže Františka na 3. neděli v mezidobí. Tento den se máme Božímu slovu více věnovat společně i individuálně. Také máme podpořit svými finančními dary vydávání Bible, aby se Boží slovo dostalo tam, kde si ho sami věřící, z různých důvodů, nemohou dovolit a nebo pořídit.

Abychom se i my sami k výzvě papeže Františka aktivně postavili, tak si každá farnost, ale i jednotliví věřící, mohou vyprosit boží slovo na celý rok 2023. Po poradě a úpravě to uskutečníme při obvyklé eucharistické adoraci v pátek 10. 2. od 17:30 do 18:00. Nyní několik jednotlivců připravuje citáty z Matoušova evangelia. Je možné se do výběru citátů ještě zapojit. Případně se na mne můžete obrátit. Až citáty budete mít připraveny, prosím, doručte je v neděli 5. 2. před a nebo po bohoslužbě do připraveného košíčku. My ostatní je, prosím, doprovázejme svou modlitbou. Při zmíněné bohoslužbě si vyprosíme Boží slovo pro naši farnost, ale i jednotlivci mohou sami pro sebe.

Přesunout se na začátek