Chodci po vodě

„Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“ „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“ „Pojď!“ řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. „Pane, zachraň mě!“ vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu. (Matouš 14; 25-31)

Cítíš, že se pomalu potápíš? Je kolem tebe bouře? Bouře, kterou způsobuje svět? Která tě vyčerpává a nevidíš tak nic kolem sebe? Tak to můžeš být úplně klidný. Každý z nás si něčím takovým dřív nebo později projde. A někdo i vícekrát. Zaměřujeme se totiž na věci, které jsou kolem nás, přemýšlíme co nám může bouře způsobit. Ale nesoustředíme se na to, co je před námi. Petr se začal topit v okamžik, když viděl silný vítr, jakmile se zaměřil na toto nebezpečí. Ale! Chodil po vodě tehdy, když byl měl na očích jen Ježíše a nice jiného. Každý z nás se jednou topí, ale když obrátíš oči k Ježíši, i ty můžeš chodit po vodě a cokoli je kolem tebe se uklidní stejně, jako silný vítr poté, co opět nastoupili na loď.

Úryvek může být vnímán různými způsoby i jako metafora, ale představit si tento děj ve skutečnosti? To se nám může zdát naivní. Petr chodil po vodě. Aha, pěkný příběh. Ale představme si, že jsme na lodi, kde je Petr. Představme si, že jsme jedním z učedníků, kteří se vydali na moře. Ježíše nechali se v tichosti modlit. A Bible říká, že se Ježíš  potom vydal pěšky po hladině. Co by bylo v tvé hlavě, kdybys viděl jen tak kráčejícího Ježíše po vodě? Jen tak si vyšlapuje přímo za tebou na lodi. A pak se na moře bez váhání vydá i Petr. Obyčejný člověk a jde po hladině! Vidíš to před sebou? Dva lidé, co kráčí po hladině. A pak přichází ten vítr. Byl bys jako Petr? Začal by ses topit? Měl by jsi strach, že tě problémy kolem tebe utopí? A když by jsi byl pod hladinou a útočila na tebe voda, ty bojoval, aby ses udržel na hladinou, na co bys myslel? Volal by jsi Ježíše o pomoc? Protože stejně jako pomohl Petrovi, pomůže tobě. Ale byl to Petr, kdo o pomoc požádal.

Přesunout se na začátek