Svátost smíření 24. 10. 2021

S blížícím se dnem Památky všech zemřelých a v souvislosti s možností získat plnomocné odpustky, bude možné přistoupit ke svátosti smíření v neděli 24. 10. 2021 v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích od 14:00 hod.

Odpustkem pak pomáháme zemřelým, aby byli osvobozeni od časného trestu, který si zasloužili za své hříchy.

Přesunout se na začátek