Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou

Na neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí.

Přispět lze také přes portál Donátor.cz.

Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě.

Biskup Vojtěch Cikrle

Přesunout se na začátek