Betlémské světlo

„Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157)

Betlémské světlo, které je zapálené v jeskyni v Betlémě, ve které se měl narodit Ježíš, je jeden ze symbolů Vánoc. Betlémské světlo nám má připomenout, že skutečným světlem je Ježíš, ale také nám má ukázat, že Vánoce jsou symbolem míru, klidu, pokoje. A toto by mělo tryskat z naší osoby. „Chceme-li, aby byl svět opravdu dobrý, musíme být dobrými i my sami.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157).

Betlémské světlo ve farnostech

Betlémské světlo si můžete přinést do svých domovů i tento rok, a to 24. prosince 2020:

v 9:00 hod. na faře v Brankovicích

v 9:30 hod. v kostele v Nemochovicích

v 9:50 hod. v kostele ve Chvalkovicích

v 10:15 hod. v kostele v Nových Hvězdlicích

v 10:30 hod. u p. J. Kopečného ve Starých Hvězdlicích

Přesunout se na začátek