Život je běh s překážkami

Každému z nás byl dán nějaký talent, nějaké nadání. Je na nás, jak s tím naložíme, a co budeme dělat. Máme veškeré vybavení, které pro náš život zde na zemi potřebujeme.  Ne všichni však tyto dary používají tak, jak by měli. Někteří si prostě nepřečetli návod. Kde ten návod ale najdeme? Ježíšův život je návod.

V průběhu života se člověk setká s mnoha překážkami. A buď je překonáme nebo je jednoduše obejdeme. Bůh ví, že máme sílu na to, abychom překážky, které nám staví do cesty, překonali. Bůh nás zná víc než kdokoli jiný. A každá překážka nám pomáhá posílit se, abychom mohli zdolávat vyšší překážky a být více jako Ježíš. Snažme se žít v Boží blízkosti, modlit se, číst Bibli, posilovat svou víru.

Nevzdávejme se. Připravujme se a rozvíjejme své schopnosti, talenty a charakter. Protože až přijde překážka, dokážeme ji překonat a budeme o 10 % více připravení na další, vyšší překážku. Ale pokud se nebudeme více snažit, pokud nebudeme rozvíjet naše talenty, nebudeme se posilovat ve víře a překážku jen podlezeme nebo obejdeme, jak můžeme být připraveni na překážku, kde budeme potřebovat naše talenty, schopnosti a náš charakter na 100 %, když všemi překážkami, které jsme obešli jsme pouze na 50 % toho všeho?

Bůh má pro tebe připravené jen dobré věci. Nechce tě vidět na kolenou, trpět, utápět se v sebelítosti, depresích. Rozvíjej své talenty podle návodu, který ti dal Ježíš. Modli se tak, jak tě to On naučil. A k čemu to bude? Proč máš neustále skákat přes překážky, když nevidíš cíl? Protože chceš. I když si to třeba neuvědomuješ. Tím cílem jsou tvé splněné sny, které ani nedokážeš konkretizovat, to prázdno, které neustále cítíš ve svém srdci a nedokážeš ho ničím vyplnit.

A co může být tou překážkou, kterou máme neustále zdolávat? Cokoli. Může to být setkání s člověkem, který se tě snaží přemluvit, abys nebyl naivní a nevěřil v nějakého Ježíše, který neexistuje. Může to být tvá práce, která tě natolik vytěžuje, že nemáš čas otevřít si Bibli, zajít do kostela, pomodlit se. Může to být tvůj blízký, který tě neustále žádá o pomoc a tebe to obtěžuje. Může to být alkohol, o kterém přemýšlíš hned od rána a těšíš se na večer, až si budeš moci skleničku vzít. Může to být … cokoli.

Jak tedy překonat svou překážku? Rozvíjej své talenty, trénuj se v trpělivosti, snaž se rozeznat ten čas, kdy mluvit máš a kdy máš být raději potichu, nesnaž se předvádět se před ostatními, buduj svůj charakter a modli se, abys dokázal rozpoznat dobré a špatné věci. Návod je Ježíš. Buď jako Ježíš

Přesunout se na začátek