Přednáška: Československo mezi fašismem a komunismem

Římskokatolická farnost Brankovice
vás srdečně zve na přednášku
pana Mgr. Jiřího Urbánka

Masaryk, Mussolini, Lenin:
Československo mezi fašismem
a komunismem

24. ledna 2016 v 15 hodin
na faře v Brankovicích

 

Přesunout se na začátek