Poutní mše k Panně Marii Bolestné u kapličky a studánky Svatá

Římskokatolická farnost Brankovice

si vás dovoluje pozvat na tradiční poutní mši svatou k Panně Marii Bolestné

v neděli 14. září 2014 v 11 hodin u kapličky a studánky Svatá.

Srdečně všechny zveme.

V případě nepříznivého počasí se mše koná v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích.

 

Přesunout se na začátek