Svátost manželství

„Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Genesis 2,18)

Svátost manželství se řadí mezi svátosti společenství. Vytváří a upevňuje vztah mezi mužem a ženou. Svátost si udělují manželé navzájem za přítomnosti církve a kněze.

Manželé spojují své životy a chtějí, aby Bůh požehnal jejich sňatku. Není to pouze formální akt, ale je třeba si stejně jako u všech svátostí uvědomit ten neviditelný rozsah viditelného úkonu.

Manželství je podobné vztahu Ježíše a jeho církve.

Pro uzavření církevního sňatku je třeba, aby byl pár pokřtěný. V případě, kdy je pokřtěný pouze jeden ze zasnoubených, je možné vydat tzv. dispens, tedy souhlas biskupa s uzavřením církevního sňatku. Dále je třeba svobodného rozhodnutí a neexistence žádné překážky pro uzavření manželství (např. předchozí sňatek).

Přípravu na církevní sňatek vede kněz. Probíhá individuálně po předchozí domluvě.

 

Přesunout se na začátek