Farní akce

15. 5. – Koncert schol v Brankovicích

Srdečně Vás zveme další koncert schol z Milonic, Nemotic, Dobročkovic a Brankovic. Uskuteční se ve farním kostele sv. Mikuláše v Brankovicích v 18 hodin.


22. 5. – Farní pouť do Sazovic a Luhačovic

Srdečně Vás zveme na společnou pouť našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice. Navštívíme Sazovice, kde budeme slavit mši svatou a Luhačovice.


12. 6. – Pouť Malínky

Mše svatá o slavnosti Největější Trojice se bude konat v neděli 12. června 2022 u Hasičské zbrojnice v Malínkách. Začátek je v 11:00 hodin.


19. 6. – Boží tělo v Brankovicích

Slavnost Těla a Krve Páně začne v 9:30 v kostele, pokračovat bude průvodem ke čtyřem oltářům na náměstí a zakončení bude opět v kostele slavnostním požehnáním.

5. 7. v 11:00 – Hodová mše svatá ve Starých Hvězdlicích

17. 7. ve 14:00 – Farní den v Brankovicích

23. 7. v 17:00 – Požehnání hodové chase v Nových Hvězdlicích

24. 7. v 8:15 – Hodová mše svatá v Nových Hvězdlicích

21. 8. v 11:00 – Hodová mše svatá v Brankovicích – Mariánské hody

26. 8. – Pěší pouť na Velehrad

28. 8. v 9:30 – Hodová mše svatá ve Chvalkovicích

17. 9. ve 14:00 – Pobožnost k Panně Marii Bolestné v kapli u mlýna ve Chvalkovicích

25. 9. – Poděkování za úrodu

9. 10. v 16:00 – Přednáška o sv. růženci s Mons. Janem Peňázem v Brankovicích

Přesunout se na začátek