Novéna k Božímu milosrdenství

V prosinci 1936 Ježíš poprvé hovoří o novéně k Božímu milosrdenství. Devět dní, počínajíc Velkým pátkem, se má sestra Faustyna připravovat na svátek milosrdenství růžencem, který jí byl zjeven. Pán slibuje: „V této novéně udělím duším veškeré milosti.“ (Deníček 796) Ježíš prosí sestru Faustynu, aby po devět dní přiváděla duše k prameni jeho milosrdenství, „aby […]

Diecézní charita Brno žádá o Vaší podporu

Diecézní charita Brno denně obslouží přes 3 tis. uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb je nyní obtížnější, protože není dostatek účinných ochranných prostředků, dezinfekce a materiálního vybavení. Jaká je aktuální potřeba? Roušky – 15 000 týdně Dezinfekce (na ruce i na povrchy) – […]

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít. Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce začíná […]

Velký pátek

Velký pátek je dnem přísného postu. Tímto se alespoň částečně podílíme na utrpení a bolesti, kterou Ježíš pro nás podstoupil a prožil. Postem bychom si měli uvědomit Ježíšovu oběť. Velký pátek je den ukřižování Ježíše. V tento den se konal proces odsouzení, poprava, pohřeb. Ježíš nás miluje tak, že se nechá ukřižovat. A na kříží prožívá […]

Zelený čtvrtek

Navečer Zeleného čtvrtku vstupujeme do Velikonočního tridua (třídenní). V tento den si připomínáme dvě události. Poslední večeři Páně a Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Ježíš věděl, že se blíží čas, kdy má odejít z tohoto světa. Byl to okamžik, kdy se setkal se svými apoštoly. Věděl, že má málo času na to, aby jim něco dále vysvětlovat […]

Přesunout se na začátek