Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento […]

Doba velikonoční

Velikonoce, největší křesťanské svátky, jsou velmi bohaté prožíváním událostí závěru Ježíšova pozemského života, ale hlavně jeho vítězstvím nad smrtí a zmrtvýchvstáním. Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná doba velikonoční, která trvá 50 dní a končí slavností Seslání Ducha svatého. Toto poměrně dlouhé období dává křesťanům možnost slavit radost Ježíšova velikonočního poselství a připomínat si život prvotní církve. […]

Novéna k Božímu milosrdenství

V prosinci 1936 Ježíš poprvé hovoří o novéně k Božímu milosrdenství. Devět dní, počínajíc Velkým pátkem, se má sestra Faustyna připravovat na svátek milosrdenství růžencem, který jí byl zjeven. Pán slibuje: „V této novéně udělím duším veškeré milosti.“ (Deníček 796) Ježíš prosí sestru Faustynu, aby po devět dní přiváděla duše k prameni jeho milosrdenství, „aby […]

Diecézní charita Brno žádá o Vaší podporu

Diecézní charita Brno denně obslouží přes 3 tis. uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb je nyní obtížnější, protože není dostatek účinných ochranných prostředků, dezinfekce a materiálního vybavení. Jaká je aktuální potřeba? Roušky – 15 000 týdně Dezinfekce (na ruce i na povrchy) – […]

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít. Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce začíná […]

Přesunout se na začátek