List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby […]

Velikonoční pobožnost Cesta světla

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, […]

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento […]

Doba velikonoční

Velikonoce, největší křesťanské svátky, jsou velmi bohaté prožíváním událostí závěru Ježíšova pozemského života, ale hlavně jeho vítězstvím nad smrtí a zmrtvýchvstáním. Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná doba velikonoční, která trvá 50 dní a končí slavností Seslání Ducha svatého. Toto poměrně dlouhé období dává křesťanům možnost slavit radost Ježíšova velikonočního poselství a připomínat si život prvotní církve. […]

Přesunout se na začátek